The Studerövs

The Studerövs

På kajkanten!

Studeröv låter meddela:

Studeröv är en komplett livsstil inkl gammel-country, SQ-gung, gammal kärlek och ryska dryckesmönster. Ligger normalt nerpackade i pressenningar i Ålabodarnas hamn, men väcks försiktigt upp till kustnära tillställningar. Studeröv är irrationella ungefär som Zlatan; man vet inte vad som ska komma härnäst.